Winter Wonderland

Ieremia 18:14 Părăseşte zăpada Libanului stânca ogoarelor? Sau se văd secând apele care vin de departe proaspete şi curgătoare?

A picture, a Bible verse and a song of our brother, Pat Boone, are bringing the symbolism and the miracle of the winter in our souls.
   
%d blogeri au apreciat: