Despre (About)

Acesta este un blog bilingv.

Cine sunt?
Numele meu nu spune nimic. Este afişat doar datorită etichetei.
Sunt creştin.
De care?
Îmi place să cred că după Fondator; după Cel ce a dat numele acestei credinţe.
Ce scriu?
Îmi propun să scriu ce cred şi ce cunosc. Subiectele abordate sunt diverse: creştinism, concepţii despre viaţă, muzică, etc.
Sper să şi reuşesc.


This is a bilingual blog.

Who am I?
My name doesn’t say anything. It’s displayed just because I respect my readers.
I am a Christian.
What kind of? 
I like to think that after the Founder, who gave His Name to this belief.
What I write? 
I intend to write what I believe and what I know. The main subjects are: Christianity, worldview, music.
I hope I’ll succeed.