Arhiva pentru eticheta: Unitate

Unitate în diversitateUnitate în diversitate

Sunt diferite forme, culori şi arome, dar e aceeaşi familie.Să fie una!

Ioan 17:11
Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe cari Mi i-ai dat, pentruca ei să fie una, cum suntem şi noi. (Cornilescu)
Tată sfânt, apără-i, în Numele Tău pe care Mi L-ai dat, ca ei să fie una, așa cum suntem Noi! (NTR)
Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. (NIV)
Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are. (KJV)

Această rugăciune a lui Isus, rostită înainte de prinderea Sa, era pentru ucenicii Săi din acea vreme, dar şi pentru toţi ucenicii Săi din veacurile următoare.
Iată câteva aspecte ale modului în care înţelegea Isus unitatea: