Arhiva pentru eticheta: Meditaţii

Noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu

1 Corinteni 2:17
Căci noi nu stricăm Cuvîntul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. (Cornilescu)
Spre deosebire de mulți alții, noi nu facem negustorie cu Cuvântul lui Dumnezeu, ci, din contră, vorbim ca niște oameni sinceri, ca unii trimiși de Dumnezeu, vorbim în prezența lui Dumnezeu, în Cristos. (NTR)
Unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. On the contrary, in Christ we speak before God with sincerity, as those sent from God. (NIV)
For we are not as many, which corrupt the word of God: but as of sincerity, but as of God, in the sight of God speak we in Christ. (KJV)

A transmite Cuvântul lui Dumnezeu este o mare onoare. Dumnezeu te foloseşte ca mesager al Său pentru lucruri ce ţin de veşnicie.
În acelaşi timp este o mare responsabilitate. Un sol bun este acela care transmite mesajul aşa cum i-a fost încredinţat, fără să adauge sau să scoată nimic din el.
Altfel riscă să fie pedepsit de către cel ce l-a trimis.
Versetul citat prezintă două atitudini opuse.

 

Să fie una!

Ioan 17:11
Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe cari Mi i-ai dat, pentruca ei să fie una, cum suntem şi noi. (Cornilescu)
Tată sfânt, apără-i, în Numele Tău pe care Mi L-ai dat, ca ei să fie una, așa cum suntem Noi! (NTR)
Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. (NIV)
Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are. (KJV)

Această rugăciune a lui Isus, rostită înainte de prinderea Sa, era pentru ucenicii Săi din acea vreme, dar şi pentru toţi ucenicii Săi din veacurile următoare.
Iată câteva aspecte ale modului în care înţelegea Isus unitatea:

 

După cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El!

Coloseni 2:6
Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El! (Cornilescu)
Așadar, așa cum L-ați primit pe Cristos Isus, Domnul, așa să și continuați să trăiți în El! (NTR)
So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him! (NIV)
As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him! (KJV)

Traducerea acestui verset este destul de clară, în orice versiune citită.
Vorbeşte de un moment (al primirii lui Hristos) şi de drumul ce urmează acestuia.
Această abordare o întâlnim şi în Evanghelii: se vorbeşte de poartă (poarta strâmtă) şi de cale (calea îngustă).

 

Smerenia minţii (şi a inimii)

În lecturile mele mă opresc la câte un gând.
Câteodată e ceva cu totul nou pentru mine.
Altădată e ceva ce vine ca o readucere aminte.
Uneori este ca ceva ce capătă o şi mai mare strălucire.
Ele se adună şi locuiesc mintea şi inima, afectând caracterul şi acţiunea.
Dacă e şi cazul vostru, e bine să le notaţi undeva.
Blogul meu, fiind un jurnal personal, va consemna unele dintre aceste gânduri.
Nu sunt teolog sau predicator şi, mărturisind aceste lucruri, ies de sub presiunea impresiei pe care ar trebui s-o fac asupra cititorilor mei.