Tot la 3 minute

Ce ar însemna să iert pe cineva de şaptezeci de ori câte şapte pe zi? Continuă »

Să (nu) râzi de Dumnezeu!

Nimeni nu râde de Dumnezeu în spital Nimeni nu râde de Dumnezeu în război Nimeni nu râde de Dumnezeu Când e înfometat, înfrigurat sau foarte sărac Continuă »

Când moare un blogger

Ce se întâmplă când moare un blogger? Ce se alege de blogul său? Ce lasă el în urmă? Continuă »

Acoperă-mi inima cu mâna Ta

A.Dama rosteşte o rugăciune sensibilă pe care şi eu mi-o pot însuşi. Şi de fapt în două cereri stă cheia biruinţei şi a transformării după chipul lui Hristos. - acoperă-mi inima cu mâna Ta [(ca) să nu-i mai fie frig niciodată] - ocrotește pașii gândurilor mele [ca să nu se nestăvilească și să uite de Tine] Continuă »

Scrisul care face bine

Cred că orice cuvânt vorbit sau scris e nu numai purtător de mesaj raţional, ci şi de spirit (duh). Oricât am vrea să evităm această idee, sau oricât ar părea de lozincardă, scrisul nostru face bine sau rău cititorului nostru. Continuă »

Gâlceava evanghelică

Dimitrie Cantemir scria Gâlceava înţeleptului cu lumea. Răzvan Codrescu a scris Gâlceava dracului cu lumea. Dar bloggerul evanghelic cu cine face gâlceavă? Continuă »

 

O prea mare îndrazneală în interpretarea Cuvantului lui Dumnezeu

Poate mi se pare doar mie, însă văd o prea mare îndrazneală în interpretarea Cuvantului lui Dumnezeu, de la vlădică până la opincă.
Poate mă înşel. Bine ar fi.
Sursa

Noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu

1 Corinteni 2:17
Căci noi nu stricăm Cuvîntul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. (Cornilescu)
Spre deosebire de mulți alții, noi nu facem negustorie cu Cuvântul lui Dumnezeu, ci, din contră, vorbim ca niște oameni sinceri, ca unii trimiși de Dumnezeu, vorbim în prezența lui Dumnezeu, în Cristos. (NTR)
Unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. On the contrary, in Christ we speak before God with sincerity, as those sent from God. (NIV)
For we are not as many, which corrupt the word of God: but as of sincerity, but as of God, in the sight of God speak we in Christ. (KJV)

A transmite Cuvântul lui Dumnezeu este o mare onoare. Dumnezeu te foloseşte ca mesager al Său pentru lucruri ce ţin de veşnicie.
În acelaşi timp este o mare responsabilitate. Un sol bun este acela care transmite mesajul aşa cum i-a fost încredinţat, fără să adauge sau să scoată nimic din el.
Altfel riscă să fie pedepsit de către cel ce l-a trimis.
Versetul citat prezintă două atitudini opuse.

 

The Genesis Code

A new film, The Genesis Code, is beginning to make its way to theaters over the coming weeks and months. The movie, made by Christians in Grand Rapids, Michigan, tackles three main themes—the compatibility of science and faith, sanctity of life issues (especially at the end of life), and academic freedom in the classroom (particularly for students of faith to be able to voice their beliefs).

 

Hora dezbinării

24 Ianuarie şi 1 Decembrie sunt două momente din istoria României care marchează geneza acestei ţări. Fără ele am fi avut trei miniRomânii, în cel mai bun caz.
Şi atunci, ca şi acum, au existat grupuri cu viziuni politice diferite. Numai că atunci a existat şi voinţa de a trece peste aceste diferenţe pentru aceste obiective naţionale..
Toate îndemnurile la coeziune, ce vin din partea liderilor politici, pentru a da un viitor acestei ţări, sunt contrazise de prestaţia lor.
Dacă nici aceste două zile nu pot fi celebrate solemn, atunci e clar ce mesaj se transmite cetăţenilor.
Poate că nu e de mirare că aceasta e situaţia în cercurile politice, din moment ce şi lumea evanghelică transmite acelaşi mesaj.

 

Unitate în diversitate

Unitate în diversitate

Sunt diferite forme, culori şi arome, dar e aceeaşi familie.

Teologia deosebirilor

Se promovează o teologie a deosebirilor, nu a asemănărilor dintre creştini.
Sursa

Să fie una!

Ioan 17:11
Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe cari Mi i-ai dat, pentruca ei să fie una, cum suntem şi noi. (Cornilescu)
Tată sfânt, apără-i, în Numele Tău pe care Mi L-ai dat, ca ei să fie una, așa cum suntem Noi! (NTR)
Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. (NIV)
Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are. (KJV)

Această rugăciune a lui Isus, rostită înainte de prinderea Sa, era pentru ucenicii Săi din acea vreme, dar şi pentru toţi ucenicii Săi din veacurile următoare.
Iată câteva aspecte ale modului în care înţelegea Isus unitatea:

 

După cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El!

Coloseni 2:6
Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El! (Cornilescu)
Așadar, așa cum L-ați primit pe Cristos Isus, Domnul, așa să și continuați să trăiți în El! (NTR)
So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him! (NIV)
As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him! (KJV)

Traducerea acestui verset este destul de clară, în orice versiune citită.
Vorbeşte de un moment (al primirii lui Hristos) şi de drumul ce urmează acestuia.
Această abordare o întâlnim şi în Evanghelii: se vorbeşte de poartă (poarta strâmtă) şi de cale (calea îngustă).

 

Opinie separată

os

Smerenia minţii (şi a inimii)

În lecturile mele mă opresc la câte un gând.
Câteodată e ceva cu totul nou pentru mine.
Altădată e ceva ce vine ca o readucere aminte.
Uneori este ca ceva ce capătă o şi mai mare strălucire.
Ele se adună şi locuiesc mintea şi inima, afectând caracterul şi acţiunea.
Dacă e şi cazul vostru, e bine să le notaţi undeva.
Blogul meu, fiind un jurnal personal, va consemna unele dintre aceste gânduri.
Nu sunt teolog sau predicator şi, mărturisind aceste lucruri, ies de sub presiunea impresiei pe care ar trebui s-o fac asupra cititorilor mei.